// Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

Dost Fındık kalite politikasının temelleri müşteri memnuniyeti, kalite ve gıda güvenliği, çevre politikası, iş sağlığı, güvenliği ve iş etiği üzerine kuruludur. ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği, BRC ve IFS standartları adapte edilerek uygulanmakta olan kalite kontrol kriterleri ise kalite politikasını kurumsal politikanın bir parçası haline getirmiştir.

Dost Fındık Kalite politikası hammaddenin tedariğinden son ürünün tüketiciye ulaşmasına kadarki her aşamada başarıyla uygulanmaktadır. Satın alma prosedürü gereği natürel fındıklar laboratuvar ortamında fiziksel, kimyasal analizlere ve toksin testlerine tabi tutulup, onaylandığı takdirde üretim alanına sevk edilir. Üretim süreci içinde proses kontrol noktalarında, paketleme öncesinde son üründe fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerin ve aflatoksin testlerinin tespiti yapılır. Süreç boyunca laboratuvar verileri üretim departmanı ile paylaşılır, olası sapmalar önlenir. Nihai sonuçlar uygun bulunduğu takdirde sevkiyata izin verilir ve şahit numuneler muhafaza edilir.

Ürünle temas eden ambalajların satın alma işleminde ise tedarikçilerden temin edilen migrasyon testleri, üretim izin belgeleri ve Dost Fındık laboratuvarının nihai test sonuçları göz önüne alınarak satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Genel hijyen ve GMP (Good Manufacturing Practices) kurallarına, üretimin hijyenik ve temiz koşullarda uygulanabilmesi için, taviz verilmeden sadık kalınmaktadır. Bu kapsamda yapılması gerekenler prosedürlerde belirtilir. Hijyen-Temizlik eğitimleri ve kontrolleri rutin olarak gerçekleştirilerek , personel sağlık muayaneleri peryodik olarak tamamlanır. Tesis içinde hammadde ve bitmiş ürün alanı birbirinden ayrılmış, çapraz bulaşının ortadan kaldırılabilmesi için duvar, zemin ve platformlar özel olarak tasarlanmıştır. Üretim alanına sanitasyon hatları takip edilerek ulaşılması sağlanmıştır. Hammadde depoları natürel fındığın ve ambalajların hijyenik ortanmlarda depolanabilmasi için tasarlanmıştır.